Våra tjänster

Försäkringsgarantier - om leverans uteblir

Försäkringsgarantin är i sin juridiska form en borgensförbindelse och i princip identisk med bankgarantier. Genom att använda ett försäkringsbolag som utfärdar garantier behöver kunden inte lämna säkerheter. Det gör att förmånstagaren får ersättning om leverans inte sker som överenskommet.

Olika typer av garantier

Anbudsgaranti

Täcker köparens förlust i det fall att säljaren vägrar att teckna kontrakt, drar tillbaka sitt anbud eller inte kan ställa ut begärd fullgörandegaranti.

Förskottsgaranti

Täcker återbetalning av erhållet förskott om leverans uteblir.

Klicka för mall till Förskottsgaranti

Fullgörandegaranti

Täcker säljarens/entreprenörens fullgörande av ett kontrakt.

Klicka för mall till Fullgörande och garantitidsgaranti

Klicka för mall till Fullgörandegaranti

 

Garantitidsgaranti

Täcker säljarens/entreprenörens skyldighet att åtgärda fel och brister under garantiperioden.

Klicka för mall till Garantitidsgaranti

Betalningsgaranti

Täcker köparens åtagande att betala och kan utfärdas för en enskild leverans eller för
löpande leveranser.

Hyresgaranti

Avser att säkerställa en hyresgästs förpliktelser att betala hyra

Hyresgaranti

Avser att säkerställa en hyresgästs förpliktelser att betala hyra

Tullgaranti

Vid import av varor kan importören lämna en garanti till Tullverket för att få en enklare hantering av tullar och andra avgifter.

Resegaranti

Enligt Paketreselagen måste alla företag som bedriver paketreseverksamhet lämna en garanti till Kammarkollegiet som säkerhet för resenärernas inbetalda förskott och hemtransporter. Denna garanti kallas resegaranti.

Insatsgaranti

Vid nybildning eller ombildning av en bostadsrättsförening är byggherren skyldig att teckna en så kallad insatsgaranti. Denna garanti säkerställer att medlemmarna kan få tillbaka förskottsinbetalda insatser och upplåtelseavgifter om föreningens ekonomiska plan inte infrias.

Kreditförsäkring - att skydda intäkter

Kundkreditförsäkringen skyddar intäkter i företag om kunden inte betalar sina fakturor. Den skapar trygghet i er affär.
Kreditförsäkringen skyddar även vid expansion gentemot nya marknader och okända kunder. Dessutom ger den möjlighet att erbjuda längre kredittider. Kundkreditförsäkringen bidrar även med säkerhet när företaget förhandlar med bank.
Ett gemensamt avtal främjar standardisering och tydlighet medan enskilda moduler möjliggör ett skräddarsytt och anpassat skydd för varje enskilt behov.

Tre fördelar med kreditförsäkring

1. 25% av alla konkurser beror på obetalda fakturor – med kreditförsäkring slipper du det

2. Kostnaden för kreditförsäkring är normala fall är några promille av företagets försäljning

3. Med kreditförsäkringen kan du öka din omsättning utan att öka din risk.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.