Länkar

Samlade länkar

UC Konkursstatistik

Aktuell svensk konkursstatistik, månad för månad, bransch för bransch och län för län:

https://www.uc.se/konkursstatistik/

 

Business Sweden statistik och analys

Business Sweden (fd Exportrådet) presenterar aktuell statistik och analyser gällande svensk export och våra exportmarknader.

https://www.business-sweden.com/insights/

 

Konjunkturinstitutet

Konjunkturinstitutet analyserar den ekonomiska utvecklingen, i Sverige och internationellt, samt forskar inom nationalekonomi. Institutets prognoser utgör inte bara ett oberoende underlag för den ekonomiska politiken utan används också av andra statliga myndigheter, företag, organisationer och av arbetsmarknadens parter.

https://www.konj.se/

Intressanta diskussionsgrupper Linkedin

  • Trade Credit & Political Risk Insurance Professionals
  • Global trade and credit insurance group
  • ICISA (International Credit Insurance & Surety Association)
  • Intelligent Insurer Forum

Internationella handelsregler

Sammanställning av Incoterms regler (International Commercial Terms). En samling fördefinierade handelsregler som reglerats av ICC (International Chamber of Commerce). Dessa är vanligt förekommande I internationell handel och reglerar uppgifter, ansvar, kostnader och risker i samband med leverans och betalning av gods.

https://en.wikipedia.org/wiki/Incoterms

 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.