Här är vår nya hemsida som vi har tagit fram tillsammans med EasyOffice och Printline. Med fokus på ett tilltalande grafiskt uttryck och relevant innehåll.

Utmaningen med den nya hemsidan var att tydliggöra information och framhäva vår verksamhet på ett modernt och sobert sätt. I linje med var KGFF befinner sig idag och framåt.

Vi har tagit avstamp i vår kännetecknande gröna färg och utgått ifrån den när vi tagit fram den nya uppdaterade färgpaletten.

Grejen med vår nya hemsida är att framhäva våra aktiviteter och nyheter på ett tydligt sätt. Stipendiet KGFF Scholarship flyttar fram och blir mer synligt. Vi går även ut aktivt med att vi gärna vill vara remissinstans inom kredit-och garantiförsäkringsområdet.

Dessutom har vi sett över tidigare funktioner och lagt till nya. Såsom en undersida för Press där vi löpande fyller på med pressmeddelanden och bilder.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.